eBooki

Filozofia Poppera. Analiza krytyczna

2018

Filozofia Poppera. Analiza krytyczna
(Adam Chmielewski)

Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages

2018

Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages
(Krzysztof Migdalski)

Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej

2017

Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży ...
(Kamil Kijek)

Niewspółmierność nieprzekładalność konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej

2017

Niewspółmierność nieprzekładalność konflikt. Relatywizm we współczesnej fil...
(Adam Chmielewski)

Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

List of Abbreviations
( )

Introduction and Methodology
(Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz)

Decoding Russian Foreign Policy Objectives and their Implications for Georg...
(Maciej Herbut)

Więcej >

Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje

2017

Świat przedstawiony w dramatycznym makrotekście
(Justyna Łukaszewicz)

Wobec gatunków i tradycji literackich
(Justyna Łukaszewicz)

Językowe aspekty działań translatorskich i adaptacyjnych
(Justyna Łukaszewicz)

Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu

2017

Carlo Goldini w polskim Oświeceniu
(Justyna Łukaszewicz)

Europejska przestrzeń sądowa. L’espace judiciarie européen

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Marek Bojarski)

Podziękowania
(Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak)

Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrze...
(Krzysztof Wójtowicz)

Więcej >

Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. Reformationsprozesse in Deutschland und in der Europäischen Union

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska)

Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej
(Robert Grzeszczak)

Potrzeba reform Unii Europejskiej – scenariusz niemiecki czy europejski?
(Wolfgang Renzsch)

Więcej >

Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich

2017

Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski n...
(Monika Sus)

Prawicowy populizm a eurosceptycyzm

2017

Prawicowy populizm a eurosceptycyzm
(Aleksandra Moroska)

Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku

2017

Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w ...
(Agnieszka Kodzis-Sofińska)

Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki

2017

Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzyna...
(Przemysław Mikiewicz, Andrzej Polus)

Cryptocurrencies as electronic means of payment without the issuer. Computer science, economic, and legal aspects

2017

Cryptocurrencies as electronic means of payment without the issuer. Compute...
(Sebastian Bala, Tomasz Kopyściański, Witold Srokosz)

Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004

2017

Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowyc...
(Tomasz R. Dębowski)

Socjologia XL. Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa

2017

Partycypacja kobiet w polskim życiu politycznym
(Marcin Płoski)

Socjologia XXXVII. Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne

2017

Problematyka bezpieczeństwa narodowego w programach głównych partii polityc...
(Marcin Płoski)

Socjologia LI. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Jan Maciejewski, Marcin Liberacki)

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w...
(Katarzyna Dojwa-Turczyńska)

Rekrutacja do korpusu szeregowych zawodowych — socjologiczna analiza proble...
(Anna Orzyłowska)

Więcej >

Socjologia LII. Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom szkiców i studiów III

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Irena Wolska-Zogata, Zdzisław Zagórski)

Aktorzy społeczni. Wybrane aspekty identyfikacji i portretowania socjologic...
(Zdzisław Zagórski)

Elity polityczne Unii Europejskiej — portret socjologiczny
(Piotr Pieńkowski)

Więcej >

Socjologia LXV. (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Zdzisław Zagórski)

(Nie)ład a problem (od)budowy cywilizacji
(Zdzisław Zagórski)

Kilka uwag o pojęciu ładu w historiozofi i Feliksa Konecznego i koncepcjach...
(Zdzisław Morawski)

Więcej >

Socjologia LXII. Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej
(Ewa Mańkowska)

Słowo wstępne przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa ...
(Zbigniew Szczygieł)

Socjologia pogranicza
(Janusz Sztumski)

Więcej >

Socjologia LVI. Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal)

Metodologia szkoły kopenhaskiej a edukacja obronna w Polsce
(Jerzy Bestry)

Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych. Uwarunkowania koncepcji politycznych, s...
(Donata Borowska)

Więcej >

Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych

2016

Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północ...
(Aleksandra Pankiewicz)

Prawne aspekty hazardu

2016

Prawne aspekty hazardu
(Grzegorz Skowronek)

O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich

2016

O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
(Janina Fras)

Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna

2016

Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna
(Marcin Anaszewicz)

Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim

2016

Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim
(Maciej Marszał, Jacek Przygodzki (red.))

Mykwa — rytuał i historia

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Joanna Lisek)

Co to jest mykwa הווקמ?
(Icchak Rapoport)

Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu na tle porównawczym
(Bartłomiej Stawiarski)

Więcej >

Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych

2016

Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznyc...
(Michał Jacuński)

Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego

2016

Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość ...
(Andrzej Tuchowski)

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

2016

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileu...
(Marek Bojarski, Joanna Brzezińska, Katarzyna Łucarz)

Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku

2016

Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku
(Dariusz Dybek)

Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

2016

Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych
(Jarosław Sadłocha)

Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego

2016

Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego...
(Barbara I. Rogowska)

Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska

2016

Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polsk...
(Maria Łukaszewicz-Chantry)

Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz

2016

Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz
(Adam Nobis)

Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004

2016

Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na ...
(Anna Ursulenko)

Studia Archeologiczne XLV. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu

2016

Studia Archeologiczne XLV. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbiera...
(Tomasz Płonka)

"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

2016

"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej
(Karol Zieliński)

Prace Kulturoznawcze. Monografie 6: Audiosfera Wrocławia

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Stefan Bednarek)

Wprowadzenie
(Robert Losiak, Renata Tańczuk)

Wrocław słuchany. Audiosfera miasta w perspektywie badań terenowych
(Robert Losiak)

Więcej >

Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Adam Kwieciński)

Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim
(Adam Kwieciński)

Prawo karne wykonawcze jako szczególny przedmiot badań naukowych. Metody em...
(Tomasz Kalisz)

Więcej >

W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2

2015

W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2
(Dobrochna Ratajczakowa)

Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka

2015

Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka
(Agnieszka Małocha-Krupa)

Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka

2015

Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka
(Monika Zaśko-Zielińska)

Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia

2015

Rozwój psychiczny czlowieka w ciągu całego życia
(Zbigniew Łoś)

Early Modern Print Culture in Central Europe. Proceedings of the Young Scholars Section of the Wrocław Seminars. September 2013

2015

Early Modern Print Culture in Central Europe. Proceedings of the Young Scho...
(Stefan Kiedroń, Anna-Maria Rimm, Patrycja Poniatowska)

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955

2015

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–...
(Sławomir Wieczorek)

Realność czasu

2015

Realność czasu
(Marek Łagosz)

Antiquitas XXVII. Fastes des protocosmes de cités cretoises sous le Haut Empire

2014

Antiquitas XXVII. Fastes des protocosmes de cités cretoises sous le Haut Em...
(Adam Pałuchowski)

Errata
( )

Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej

2014

Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej
(Renata Tańczuk)

Jak pisać historię żydowską?

2014

Jak pisać historię żydowską?
(Moshe Rosman)

W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie
(Agnieszka Jagodzińska)

Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów w dawnej Rzeczypospolitej
(Jakub Goldberg)

Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w la...
(Adam Kaźmierczyk)

Więcej >

Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką [Material of Sculpture. Between Technique and Semantics]

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp [Introduction]
(Aleksandra Lipińska)

Sculpture material research. Ordering the problems
(Tadeusz J. Żuchowski)

„Sztuka, która zakrywa sztukę” – kilka uwag na temat zasłaniania materiału ...
(Beata Lejman)

Więcej >

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania

2014

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a konieczno...
(Lucyna Szot)

Antiquitas XXX. La coloration sociale des noms de personnes grecs sur l’exemple des notables crétois sous le Haut Empire

2014

Antiquitas XXX. La coloration sociale des noms de personnes grecs sur l’exe...
(Adam Pałuchowski)

Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

2014

Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia ...
(Maria Straś-Romanowska (red.))

Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych

2014

Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji m...
(Bartłomiej Krzan)

Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Preface
(Bartłomiej Krzan)

Jurisdiction of International Tribunals: Some Ramifications of the Chorzów ...
(James Crawford)

International Investment Arbitration and Human Rights
(Pavel Šturma)

Więcej >

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

2013

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia
(Kamilla Dolińska, Julita Makaro)

Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, październik 2013: Matematyczne zarządzanie ryzykiem — losowością

2013

Matematyczne zarządzanie ryzykiem — losowością
(Zbigniew Jan Jurek)

Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów [wersja bez ilustracji]

2013

Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy w...
(Gabriela Wąs)

Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferie

2013

Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferi...
(Aleksander Woźny)

Książka kucharska jako tekst

2013

Książka kucharska jako tekst
(Waldemar Żarski)

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach

2013

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach
(Marek Bojarski, Anna Płońska, Zofia Świda)

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy