e-Books

Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku

2016

Antiquitas XXX. La coloration sociale des noms de personnes grecs sur l’exemple des notables crétois sous le Haut Empire

2014

Antiquitas XXX. La coloration sociale des noms de personnes grecs sur l’exe...
(Adam Pałuchowski)

Antiquitas XXVII. Fastes des protocosmes de cités cretoises sous le Haut Empire

2014

Antiquitas XXVII. Fastes des protocosmes de cités cretoises sous le Haut Em...
(Adam Pałuchowski)

Errata
( )

Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne

2020

Pages: 180

Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne
(Jan Ryszard Sielezin)

Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne

2019

Pages: 208

Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjo...
(Piotr Pieńkowski)

Bibliotheca Judaica 10. Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej

2017

Bibliotheca Judaica 9. Mykwa — rytuał i historia

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Joanna Lisek)

Co to jest mykwa הווקמ?
(Icchak Rapoport)

Mykwy aszkenazyjskie w średniowieczu na tle porównawczym
(Bartłomiej Stawiarski)

More >

Bibliotheca Judaica 8. W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie
(Agnieszka Jagodzińska)

Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów w dawnej Rzeczypospolitej
(Jakub Goldberg)

Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w la...
(Adam Kaźmierczyk)

More >

Bibliotheca Judaica 7. Jak pisać historię żydowską?

2014

Jak pisać historię żydowską?
(Moshe Rosman)

Bibliotheca Judaica 3. The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz 1650 - 1793

2011

Pages: 307

The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz 1...
(Anna Michałowska-Mycielska)

C.G. Jung — myśl i krytyka społeczna

2019

Pages: 212

C.G. Jung — myśl i krytyka społeczna
(Ilona Błocian)

Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu

2017

Carlo Goldini w polskim Oświeceniu
(Justyna Łukaszewicz)

Cryptocurrencies as electronic means of payment without the issuer. Computer science, economic, and legal aspects

2017

Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich

2017

W krysztale i w pDramat – Teatr 15. W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2łomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2

2015

W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Tom 1 i 2
(Dobrochna Ratajczakowa)

Dramat – Teatr 14. Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje

2017

Świat przedstawiony w dramatycznym makrotekście
(Justyna Łukaszewicz)

Wobec gatunków i tradycji literackich
(Justyna Łukaszewicz)

Językowe aspekty działań translatorskich i adaptacyjnych
(Justyna Łukaszewicz)

Early Modern Print Culture in Central Europe. Proceedings of the Young Scholars Section of the Wrocław Seminars. September 2013

2015

Early Modern Print Culture in Central Europe. Proceedings of the Young Scho...
(Stefan Kiedroń, Anna-Maria Rimm, Patrycja Poniatowska)

Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu strukturalnego

2019

Pages: 460

Europeizacja polskiej polityki zagranicznej w perspektywie realizmu struktu...
(Joanna Dyduch)

Europejska przestrzeń sądowa. L’espace judiciarie européen

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Marek Bojarski)

Podziękowania
(Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak)

Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrze...
(Krzysztof Wójtowicz)

More >

Filozofia Poppera. Analiza krytyczna

2018

Filozofia Poppera. Analiza krytyczna
(Adam Chmielewski)

Foreign words and phrases in English. Metaphoric astrophysical concepts in lexicological study

2019

Pages: 476

Foreign words and phrases in English. Metaphoric astrophysical concepts in ...
(Marek Kuźniak)

Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości

2019

Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne ...
(Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben)

Georgia and Moldova in the Context of Russian Imperialistic Foreign Policy

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

List of Abbreviations
( )

Introduction and Methodology
(Maciej Herbut, Renata Kunert-Milcarz)

Decoding Russian Foreign Policy Objectives and their Implications for Georg...
(Maciej Herbut)

More >

Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna

2019

Pages: 260

Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna
(Jan Maciejewski)

Historia CLXXXVI. Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (Heimatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871–1933)

2019

Pages: 771

Historia CLXXXVI. Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochro...
(Joanna Nowosielska-Sobel)

Historia CLXXXI. Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów [wersja bez ilustracji]

2013

Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji. Legniccy i pruscy ewangelicy w...
(Gabriela Wąs)

Historia Sztuki XXIX. Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką [Material of Sculpture. Between Technique and Semantics]

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp [Introduction]
(Aleksandra Lipińska)

Sculpture material research. Ordering the problems
(Tadeusz J. Żuchowski)

„Sztuka, która zakrywa sztukę” – kilka uwag na temat zasłaniania materiału ...
(Beata Lejman)

More >

"Iliada" i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej

2016

Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia

2019

Pages: 208

Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia
(Karol Morawski)

Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Preface
(Bartłomiej Krzan)

Jurisdiction of International Tribunals: Some Ramifications of the Chorzów ...
(James Crawford)

International Investment Arbitration and Human Rights
(Pavel Šturma)

More >

Kobieca proza science fiction w Polsce — teoria trzech kręgów

2019

Women Science Fiction Prose in Poland — Three Circles Theory
(Maria Głowacka)

Kobieta jako postać literacka w łacińskiej poezji renesansu. Italia i Polska

2016

Komunikowanie i Media 26. Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

2019

Pages: 232

Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza
(Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn-Madziarz, Magdalena Krzanowska, Waldemar Sobera, Jacek Nożewski, Róża Smolak, Anna Paluch, Adam Michel, Paweł Baranowski, Michał Głowacki)

Komunikowanie i Media 25. Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych

2016

Komunikowanie i Media 24. Komunikowanie rządowe w Polsce. Perspektywa instytucjonalna

2016

Komunikowanie i Media 23. O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich

2016

Komunikowanie i Media 21. Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania

2014

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a konieczno...
(Lucyna Szot)

Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1982

2019

Pages: 372

Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-19...
(Jan Ryszard Sielezin)

Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

2019

Pages: 148

Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne — ludy tubylcze ...
(Anna Jagiełło-Szostak, Natalia Sienko, Tomasz Szyszlak)

Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989–2004

2017

Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

2016

Książka kucharska jako tekst

2013

Książka kucharska jako tekst
(Waldemar Żarski)

Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi

2011

Pages: 844

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Adam Błaś)

Profesor Jan Boć
( )

Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego zała...
(Barbara Adamiak)

More >

Musicologica Wratislaviensia 11. Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego

2016

Musicologica Wratislaviensia 10. Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955

2015

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–...
(Sławomir Wieczorek)

Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej

2011

Pages: 388

Inadmissibility of Administrative Enforcement
(Lidia Klat-Wertelecka)

Niewspółmierność - nieprzekładalność - konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej

2017

O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków

2019

On the Musically Beautiful. A Contribution Towards the Revisionof the Aesth...
(Eduard Hanslick, Joanna Giel)

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

2013

O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia
(Kamilla Dolińska, Julita Makaro)

Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku

2017

Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych

2014

Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji m...
(Bartłomiej Krzan)

Odroczenie wykonania kary

2019

Pages: 200

Odroczenie wykonania kary
(Kamila Mrozek)

Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferie

2013

Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferi...
(Aleksander Woźny)

Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego

2019

Pages: 183

Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego
(Dorota Moroń)

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach

2013

Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach
(Marek Bojarski, Anna Płońska, Zofia Świda)

Polder, lakmus en kordzik. Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaagse Pools

2019

Pages: 250

Polder, lakmus en kordzik. Nederlandse lexicale ontleningen in het hedendaa...
(Agata Kowalska-Szubert)

Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem

2020

Pages: 588

Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem
(Bartosz Bolechów)

Polityka polskich władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego

2016

Prace Kulturoznawcze. Monografie 6. Audiosfera Wrocławia

2016

Prace Kulturoznawcze. Monografie 5. Globalne procesy, globalne historie, globalny pieniądz

2016

Prace Kulturoznawcze. Monografie 1. Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej

2014

Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej
(Renata Tańczuk)

Prace Psychologiczne LXII. Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

2014

Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia ...
(Maria Straś-Romanowska)

Prace Psychologiczne LXI. Psychologia dążeń i skłonności zawodowych

2020

Pages: 464

Psychologia dążeń i skłonności zawodowych
(Henryk Jarosiewicz)

Prace Psychologiczne LIX. Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia

2015

Rozwój psychiczny czlowieka w ciągu całego życia
(Zbigniew Łoś)

Prawicowy populizm a eurosceptycyzm

2017

Prawne aspekty hazardu

2016

Prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim

2016

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

2016

Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. Reformationsprozesse in Deutschland und in der Europäischen Union

2017

Pages: 378

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska)

Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej
(Robert Grzeszczak)

Potrzeba reform Unii Europejskiej – scenariusz niemiecki czy europejski?
(Wolfgang Renzsch)

More >

Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka

2015

Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka
(Monika Zaśko-Zielińska)

Realność czasu

2015

Realność czasu
(Marek Łagosz)

Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages

2018

Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka

2015

Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka
(Agnieszka Małocha-Krupa)

Socjologia LXV. (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wprowadzenie
(Zdzisław Zagórski)

(Nie)ład a problem (od)budowy cywilizacji
(Zdzisław Zagórski)

Kilka uwag o pojęciu ładu w historiozofi i Feliksa Konecznego i koncepcjach...
(Zdzisław Morawski)

More >

Socjologia LXIII. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne

2019

Socjologia LXIII. Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa...
(Małgorzata Stochmal)

Socjologia LXII. Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej
(Ewa Mańkowska)

Słowo wstępne przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa ...
(Zbigniew Szczygieł)

Socjologia pogranicza
(Janusz Sztumski)

More >

Socjologia LIX. Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska Polskiego. Studium socjologiczne

2019

Pages: 248

Socjologia LIX. Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska P...
(Krzysztof Świderski)

Socjologia LVI. Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal)

Metodologia szkoły kopenhaskiej a edukacja obronna w Polsce
(Jerzy Bestry)

Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych. Uwarunkowania koncepcji politycznych, s...
(Donata Borowska)

More >

Socjologia LII. Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom szkiców i studiów III

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Irena Wolska-Zogata, Zdzisław Zagórski)

Aktorzy społeczni. Wybrane aspekty identyfikacji i portretowania socjologic...
(Zdzisław Zagórski)

Elity polityczne Unii Europejskiej — portret socjologiczny
(Piotr Pieńkowski)

More >

Socjologia LI. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Wstęp
(Jan Maciejewski, Marcin Liberacki)

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w...
(Katarzyna Dojwa-Turczyńska)

Rekrutacja do korpusu szeregowych zawodowych — socjologiczna analiza proble...
(Anna Orzyłowska)

More >

Socjologia XLV. Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych

2011

Pages: 232

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Social processes and changes in the awareness of the security issue. Sociol...
(Jan Maciejewski)

Social desintegration factors of penitentiary officers and their families
(Andrzej Borowski)

Identity forming process in a total institution as exemplified by the soldi...
(Aneta Baranowska)

More >

Socjologia XLIV. Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego

2011

Pages: 488

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Introduction
(Jan Maciejewski)

Officers of the Polish Armed Forces during political transformation. A soci...
(Jan Maciejewski)

Service men and women as a social élite in C. Wright Mills’ theoretical app...
(Katarzyna Dojwa-Turczyńska)

More >

Socjologia XL. Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa

2017

Socjologia XXXVII. Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne

2017

Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943-1956

2019

Pages: 406

Sowietyzacja Wojska Polskiego w latach 1943-1956
(Janusz Tomaszewski)

Studia Archeologiczne XLV. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu

2016

Studia Archeologiczne XLIII. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX-X wieku w świetle źródeł ceramicznych

2016

Studia Archeologiczne XLI. Middle Palaeolithic Human Activity and Palaeoecology: New Discoveries and Ideas

2012

Pages: 468

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Introduction
(Jan Michał Burdukiewicz, Andrzej Wiśniewski)

The early human occupation of high latitudes, boreal, continental and perig...
(Nicolas Rolland)

The Susiluola Cave site in Western Finland – evidence of the northernmost M...
(Hans-Peter Schulz)

More >

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich i ziemskich ziemi halickiej z XVII wieku

2019

Gentry testaments in 17th-century town and district registers of the Halych...
(Paweł Klint, Konrad Rzemieniecki, Jakub Węglorz)

Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700

2019

Testaments of gentry members listed in town registers of the Wielkopolska r...
(Paweł Klint)

U źródeł pojmowania retoryki

2019

Pages: 156

U źródeł pojmowania retoryki
(Luiza Rzymowska)

Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa

2020

Pages: 872

Umieranie i śmierć. Wielowymiarowość językowa
(Włodzimierz Wysoczański)

Ways of Knowing Small Places. Intersections of American Literature and Ethnography since the 1960s

2011

Pages: 200

Ways of Knowing Small Places. Intersections of American Literature and Ethn...
(Dominika Ferens)

Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI - Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka

2019

Pages: 248

Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI - Państwo i społeczeństwo...
(Ewa J. Nowacka)

Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami 2. Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991–2004

2016

Wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, październik 2013: Matematyczne zarządzanie ryzykiem — losowością

2013

Matematyczne zarządzanie ryzykiem — losowością
(Zbigniew Jan Jurek)

Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Adam Kwieciński)

Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim
(Adam Kwieciński)

Prawo karne wykonawcze jako szczególny przedmiot badań naukowych. Metody em...
(Tomasz Kalisz)

More >

Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki

2017

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout