e-Books, Bibliotheca Judaica 8. W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, ss.256

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie

Download articleDownload article

Zróżnicowanie aspektów konwersji Żydów w dawnej Rzeczypospolitej

Download article

Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku

Download articleDownload article

Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie

Download articleDownload article

Nobilitacje neofitów pochodzenia żydowskiego w Koronie i na Litwie w XV–XVIII wieku

Download articleDownload article

Wokół polemicznego traktatu antyżydowskiego Mesjasz Prawdziwy Joannicjusza Galatowskiego

Download articleDownload article

Rosyjscy judaizanci: konwersja czy doskonalenie wiary?

Download article

Apostaci mimo woli. Chrześcijańskie misje wśród Żydów i konwersje Żydów polskich na chrześcijaństwo w XVIII wieku

Download articleDownload article

Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sektą i co z tego wynika

Download articleDownload article

Religia uniwersalna zamiast konwersji. W kręgu projektów L.L. Zamenhofa

Download articleDownload article

Henryka Nusbauma droga do konwersji

Download articleDownload article

Nawróceni? Konwertyci w wybranych polskich powieściach popularnych przełomu XIX i XX wieku

Download articleDownload article

Mechesi, przechrzty, Polacy? Chrzest w oczach asymilowanych i akulturowanych Żydów w okresie międzywojennym

Download articleDownload article

Konwersje Żydów w Łodzi w okresie międzywojennym

Download article

O konwersji z perspektywy halachicznej

Download articleDownload article

noty o Autorach

Download articleDownload article

indeks osobowy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout