e-Books, Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, ss.188

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim

Download articleDownload article

Prawo karne wykonawcze jako szczególny przedmiot badań naukowych. Metody empiryczne jako instrument poznania praktyki, funkcjonalnej efektywności i społecznych funkcji prawa

Download articleDownload article

Podstawy umorzenia grzywny w praktyce sądów wrocławskich

Download articleDownload article

Sylwetka kuratorów sądowych oraz ich opinie na temat wykonywania kary ograniczenia wolności

Download articleDownload article

Recydywiści penitencjarni w świetle badań empirycznych

Download articleDownload article

Z badań nad karami dyscyplinarnymi. Umieszczenie w celi izolacyjnej w praktyce penitencjarnej

Download articleDownload article

Odroczenie wykonania kary w świetle badań empirycznych

Download articleDownload article

Wykonywanie tymczasowego aresztowania. Doniesienia z badań aktowych

Download articleDownload article

Sylwetka kobiety pozbawionej wolności na przykładzie osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu

Download articleDownload article

Wykaz literatury

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout