eBooki, Socjologia LVI. Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych, ss.532

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykułPobierz artykuł

Metodologia szkoły kopenhaskiej a edukacja obronna w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych. Uwarunkowania koncepcji politycznych, społecznych i prawnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Czynniki kształtujące klimat organizacji grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Badanie doświadczeń członkostwa w grupach dyspozycyjnych w kontekście indywidualnych historii życia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Roberta Prusa jakościowe ujęcie problematyki władzy w kontekście badania grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kilka uwag o użyteczności niektórych kategorii prawnych w badaniach nad pozycją grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane współczesne zagrożenia społeczeństwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji efektywności pracy przedstawicieli grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Metodologiczno-etyczne problemy prowadzenia badań jakościowych wśród członków grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Narodowe Siły Rezerwy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego — aspekty edukacyjne i społeczne

AbstractPobierz artykuł

Metodologia doboru personelu do operacji NATO — wybrane problemy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Janusowe oblicze organizacji mundurowych

AbstractPobierz artykuł

Wiedza i umiejętności jako wyznaczniki roli oficera Wojska Polskiego wykonywanej przez absolwentów uczelni cywilnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Możliwość wykorzystania jakościowych badań terenowych w badaniach nad wojskiem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Metodologia badań empirycznych grupy oficerów Wojska Polskiego — na przykładzie badań własnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Kobiety we współczesnych siłach zbrojnych. Samoocena sytuacji w lotnictwie brytyjskim i polskim przez kobiety, żołnierzy zawodowych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Metodologiczne problemy badania instytucji penitencjarnych w kontekście zaufania społecznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Specyfika badań sondażowych w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

‘Trudny respondent’ w badaniach sondażowych grup dyspozycyjnych na przykładzie badań rzeczników prasowych policji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zaufanie społeczeństwa do grup dyspozycyjnych Policji

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stres zawodowy personelu więziennego pionu ochronnego i wychowawczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Miejsce i rola policji w społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Metodologiczne założenia empirycznych badań społecznych nad Państwową Strażą Pożarną w systemie bezpieczeństwa państwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wykonywanie rozkazów i strategie radzenia sobie w sytuacji stresu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i żołnierzy GROM-u

AbstractPobierz artykuł

Specyfika badań grup przemytniczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rola systemu motywacji w kształtowaniu relacji między członkami grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rodina príslušnika ozbrojených síl Slovenskej Republiky v empírií

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Formation of moral and safe behavioral skills in children in preschool educational institutions

AbstractPobierz artykuł

Stratifikace občanů města Český Těšín — místní části Svibice z pohledu vnímání míry pocitu bezpečnosti

AbstractPobierz artykuł

Sociálne poradenstvo v ozbrojených silách Slovenskej Republiky

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Noty o redaktorach

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy