e-Books, Socjologia LVI. Metodologiczne problemy w badaniach grup dyspozycyjnych, ss.532

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wstęp

Download articleDownload article

Metodologia szkoły kopenhaskiej a edukacja obronna w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Funkcjonowanie grup dyspozycyjnych. Uwarunkowania koncepcji politycznych, społecznych i prawnych

AbstractDownload articleDownload article

Czynniki kształtujące klimat organizacji grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Badanie doświadczeń członkostwa w grupach dyspozycyjnych w kontekście indywidualnych historii życia

AbstractDownload articleDownload article

Roberta Prusa jakościowe ujęcie problematyki władzy w kontekście badania grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o użyteczności niektórych kategorii prawnych w badaniach nad pozycją grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane współczesne zagrożenia społeczeństwa

AbstractDownload articleDownload article

Zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji efektywności pracy przedstawicieli grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Metodologiczno-etyczne problemy prowadzenia badań jakościowych wśród członków grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Narodowe Siły Rezerwy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego — aspekty edukacyjne i społeczne

AbstractDownload article

Metodologia doboru personelu do operacji NATO — wybrane problemy

AbstractDownload articleDownload article

Janusowe oblicze organizacji mundurowych

AbstractDownload article

Wiedza i umiejętności jako wyznaczniki roli oficera Wojska Polskiego wykonywanej przez absolwentów uczelni cywilnych

AbstractDownload articleDownload article

Możliwość wykorzystania jakościowych badań terenowych w badaniach nad wojskiem

AbstractDownload articleDownload article

Metodologia badań empirycznych grupy oficerów Wojska Polskiego — na przykładzie badań własnych

AbstractDownload articleDownload article

Kobiety we współczesnych siłach zbrojnych. Samoocena sytuacji w lotnictwie brytyjskim i polskim przez kobiety, żołnierzy zawodowych

AbstractDownload articleDownload article

Metodologiczne problemy badania instytucji penitencjarnych w kontekście zaufania społecznego

AbstractDownload articleDownload article

Specyfika badań sondażowych w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

AbstractDownload articleDownload article

‘Trudny respondent’ w badaniach sondażowych grup dyspozycyjnych na przykładzie badań rzeczników prasowych policji

AbstractDownload articleDownload article

Zaufanie społeczeństwa do grup dyspozycyjnych Policji

AbstractDownload articleDownload article

Niedopasowanie organizacyjne a wypalenie zawodowe wśród personelu penitencjarnego

AbstractDownload articleDownload article

Stres zawodowy personelu więziennego pionu ochronnego i wychowawczego

AbstractDownload articleDownload article

Miejsce i rola policji w społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie

AbstractDownload articleDownload article

Metodologiczne założenia empirycznych badań społecznych nad Państwową Strażą Pożarną w systemie bezpieczeństwa państwa

AbstractDownload articleDownload article

Wykonywanie rozkazów i strategie radzenia sobie w sytuacji stresu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i żołnierzy GROM-u

AbstractDownload article

Specyfika badań grup przemytniczych

AbstractDownload articleDownload article

Rola systemu motywacji w kształtowaniu relacji między członkami grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

Rodina príslušnika ozbrojených síl Slovenskej Republiky v empírií

AbstractDownload articleDownload article

Formation of moral and safe behavioral skills in children in preschool educational institutions

AbstractDownload article

Stratifikace občanů města Český Těšín — místní části Svibice z pohledu vnímání míry pocitu bezpečnosti

AbstractDownload article

Sociálne poradenstvo v ozbrojených silách Slovenskej Republiky

AbstractDownload articleDownload article

Noty o redaktorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout