e-Books, Socjologia LXII. Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, ss.364

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej

Download article

Słowo wstępne przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa sejmiku województwa dolnośląskiego Zbigniewa Szczygła

Download article

Socjologia pogranicza

AbstractDownload article

sociology of borderlands, security

Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji

AbstractDownload articleDownload article

globalization, borders, demographic aging, demographic pressure

Administracja skarbowa jako cywilna grupa dyspozycyjna. Aspekty prawne i socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

tax authorities, tax office, office of fiscal control, fiscal control, tax crime in respect of VAT, civil dispositional group, economic security, General Inspector of Fiscal Control, Ministry of Finance

Zagrożenia i szanse transgraniczności

AbstractDownload articleDownload article

cross-borderism, threats, globalization, opportunities, safety, cooperation, Europeanization

Bezpieczeństwo policjanta w aspekcie zagrożeń związanych z podejmowanymi interwencjami — ochrona przed atakami z użyciem niebezpiecznych narzędzi

AbstractDownload articleDownload article

body armor ballistic, personal safety, police, individualization, validation

Wiedza studentów rzeszowskich uczelni o wojnie hybrydowej z perspektywy socjologii wojny

AbstractDownload articleDownload article

hybrid warfare, sociology of war, sociological research

Zarządzanie różnorodnością kulturową w organizacji. Wybrane aspekty w kontekście grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

cultural diversity, dispositional groups, organisations, management

Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczość

AbstractDownload articleDownload article

border security, social situations, criminality, trajectory of suffering

Idea wiecznego pokoju Immanuela Kanta a kształtowanie stosunków transgranicznych

AbstractDownload article

peace, war, perpetual peace, article, cross-border relations, culture, nation, country, subject

Wybrane działania Policji wobec zagrożeń bezpieczeństwa społecznego

AbstractDownload articleDownload article

dispositional groups, police, Europol, organized criminal groups, operational activities

Współpraca międzynarodowa straży granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie wspólnej polsko-niemieckiej placówki straży granicznej w Ludwigsdorfie

AbstractDownload articleDownload article

Border Guard, Polish-German Border Guard in Ludwigsdorf, transnational cooperation of neighboring countries, cross border crime, fighting and preventing cross border crime, security

Organizacje pozarządowe jako grupy dyspozycyjne w sytuacji kryzysowej na przykładzie Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

AbstractDownload articleDownload article

crisis, non-governmental organizations, Water Volunteer Rescue Service, safety

Współpraca więziennictwa ze Strażą Graniczną na podstawie analizy doniesień medialnych

AbstractDownload articleDownload article

Prison Service, Border Guard, national security, cooperation

Biopolityka w kontekście funkcjonowania grup dyspozycyjnych

AbstractDownload articleDownload article

biopolitics, state of exception, Foucault, Agamben

Niektóre aspekty współczesnych konfliktów zbrojnych i misji wojskowych

AbstractDownload articleDownload article

social defense awareness, military conflict, military mission, power

Skúsenosti z medzinárodného empirického sociologického výskumu a námety na nový spoločný medzinárodný projekt

AbstractDownload articleDownload article

military sociology, comparative empirical research, Visegrad group countries, V4 countries, professionalization of armed forces

Prolegomena do socjologii jednostek specjalnych — na kanwie teorii grup dyspozycyjnych Jana Maciejewskiego

AbstractDownload articleDownload article

dispositional groups, special units, security, danger, social consciousness, sociology

Grupy dyspozycyjne jako element systemu obronno-ochronnego

Download articleDownload article

Bezpieczeństwo publiczne a wiodące dylematy społeczeństw wielokulturowych

AbstractDownload articleDownload article

models of multiculturalism, public safety, citizenship, integration

Specyfika zadań policji w obszarach transgranicznych — ujęcie socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

security, globalization, dispositional groups, police, cross border cooperation

Konstytuowanie bezpieczeństwa w późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja empiryczna

AbstractDownload article

securitology, security system, dimensions of security, objective security, subjective security, military-geopolitical security, sociocultural-economic security, socio-psychological security, societal system, social functions, late modernity, societal well-being, historical memory, patriotism

Bezpieczeństwo a strategia rozwoju gospodarczego Polski

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneurship, innovation, risk, security, development, strategy

Intervention of security forces in the rights and legitimate interests of natural persons and legal entities in the Slovak Republic and protection against it

AbstractDownload article

bezpieczeństwo, osoba fizyczna, osoba prawna, prawo, siły bezpieczeństwa, prawa jednostki

Personal freedom and its possible constraints in favor of national security

AbstractDownload article

personal liberty, security, court, criminal offence, offender, custody, prosecution, defender

Noty o redaktorach tomu

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout