e-Books, Socjologia LII. Socjologiczne portrety grup społecznych. Tom szkiców i studiów III, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download article

Wstęp

Download article

Aktorzy społeczni. Wybrane aspekty identyfikacji i portretowania socjologicznego

AbstractDownload article

Elity polityczne Unii Europejskiej — portret socjologiczny

AbstractDownload article

Elitarność polskich elit partyjnych w okresie transformacji ustrojowej

AbstractDownload articleDownload article

Klasa średnia w Polsce — perspektywy rozwoju

AbstractDownload article

O dziennikarstwie i dziennikarzach

AbstractDownload article

Elementy autoidentyfikacji zawodowej środowiska naukowców wrocławskich

AbstractDownload article

Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji

AbstractDownload article

Biedaszybnicy Zagłębia Wałbrzyskiego. Portret socjologiczny

AbstractDownload article

„Bezeci” — byli ziemianie sześćdziesiąt lat po likwidacji warstwy

AbstractDownload article

Między coup d’état a war on terror — obraz współczesnego najemnika

Download article

Weterani operacji wojskowych poza granicami kraju XX i XXI wieku. Konstruowanie kategorii społecznej

AbstractDownload article

Próba opisu profilu demograficznego i społeczno-ekonomicznego studentów medycyny. Wyniki badania przekrojowego

AbstractDownload article

Literatura polecana

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout