eBooki, Socjologia LI. Rekrutacja do grup dyspozycyjnych - socjologiczna analiza problemu, ss.576

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykuł

Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykuł

Rekrutacja do korpusu szeregowych zawodowych — socjologiczna analiza problemu

AbstractPobierz artykuł

Języki obce a proces rekrutacji do grup dyspozycyjnych na przykładzie Wojskowej Akademii Technicznej

AbstractPobierz artykuł

Dobór, edukacja oraz działania strategiczne w Policji

AbstractPobierz artykuł

Kryteria kwalifikacyjne obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Policji (na przykładzie Szkoły Policji w Słupsku)

AbstractPobierz artykuł

Rekrutacja do straży pożarnej — rozwiązania polskie i amerykańskie

AbstractPobierz artykuł

Polityka rekrutacyjna w Straży Granicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rekrutacja oraz kształcenie w Studium Oficerskim w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Wybrane aspekty socjologiczne

AbstractPobierz artykuł

Polityka rekrutacji do Policji Państwowej

AbstractPobierz artykuł

Taktyki autoprezentacyjne stosowane podczas rozmów kwalifikacyjnych

AbstractPobierz artykuł

Kobiety w służbach — rekrutacja wbrew stereotypom?

AbstractPobierz artykuł

E-rekrutacja w Policji — wybrane aspekty socjologiczne

AbstractPobierz artykuł

Rekrutacja do niektórych służb specjalnych i mundurowych. Porównanie rozwiązań prawnych

AbstractPobierz artykuł

Nabór i szkolenie oficerów wywiadu w Oddziale II Sztabu Głównego WP w okresie międzywojennym

AbstractPobierz artykuł

Grupy dyspozycyjne sowieckiego wywiadu wojskowego. Przygotowanie do działań specjalnych

AbstractPobierz artykuł

Prawne kryteria kwalifikacyjne stosowane wobec kandydatów przyjmowanych do służby w Policji Państwowej (1919–1939)

AbstractPobierz artykuł

Dylematy szkoleniowe w procesie przygotowywania grup dyspozycyjnych w lotnictwie wojskowym

AbstractPobierz artykuł

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji

AbstractPobierz artykuł

Zmienne psychospołeczne charakteryzujące funkcjonariuszy Służby Więziennej rozważających rezygnację z pracy

AbstractPobierz artykuł

Zawód oficera w dobie transformacji i profesjonalizacji sił zbrojnych RP

AbstractPobierz artykuł

Polityka międzynarodowa w dobie globalizacji a rekrutacja i selekcja do grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykuł

Rekrutacja profesjonalnego wojska — korzyści i  koszty  ekonomiczne

AbstractPobierz artykuł

Siły Zbrojne RP a proces kreacji ładu cywilizacyjnego — determinanty rekrutacyjne

AbstractPobierz artykuł

Skuteczna rekrutacja zbrojnych ochotników jako powód fiaska międzynarodowej misji pokojowej w Opolu w 1921 roku

AbstractPobierz artykuł

Płeć jako determinant wyborów przy rekrutacji do wojska. Na przykładzie literatury zagranicznej

AbstractPobierz artykuł

Czynniki społeczne warunkujące rekrutację do grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykuł

Rekrutacja do służby w Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia

AbstractPobierz artykuł

Integracja i dezintegracja społecznej struktury w wojsku w kontekście socjologicznym

AbstractPobierz artykuł

Funkcjonariusze Służby Więziennej — wybrane aspekty funkcjonowania w zawodzie

AbstractPobierz artykuł

Ocena zdolności do służby jako warunek dostępu do grup dyspozycyjnych

AbstractPobierz artykuł

Kryteria kwalifikacyjne kandydatów do szkół oficerskich w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Dlaczego absolwenci wyższych uczelni cywilnych wybierają zawód wojskowy?

AbstractPobierz artykuł

Socjologiczna charakterystyka kandydata do służby w straży pożarnej

AbstractPobierz artykuł

Przygotowanie profesjonalnych kadr oficerskich do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych

AbstractPobierz artykuł

Wybór zawodu policjanta a skuteczność działań promujących Policję. Ujęcie socjologiczne

AbstractPobierz artykuł

Żołnierze zawodowi w Wojsku Polskim — motywy podjęcia służby zawodowej

AbstractPobierz artykuł

Armia — elita czy klasa próżniacza? Analiza motywacji wyboru zawodu żołnierza zawodowego

AbstractPobierz artykuł

Społeczne determinanty podejmowania pracy w służbie więziennej

AbstractPobierz artykuł

Sociálne zabezpečenie regrutácie (nábor a výber) do ozbrojených síl Slovenskej republiky

AbstractPobierz artykuł

Особенности системы подготовки специалистов по безопасности в Украине

AbstractPobierz artykuł

O klasifikácii profesionálnych skupín v bezpečnostnom sektore

AbstractPobierz artykuł

Vybrané problémy regrutácie do Policajného zboru Slovenskej republiky

AbstractPobierz artykuł

Sociálne poradenstvo v  ozbrojených silách Slovenskej republiky a regrutácia

AbstractPobierz artykuł

Názory kadetiek Akadémie ozbrojených síl na regrutáciu a  kariéru v profesionálnej armáde Slovenskej republiky

AbstractPobierz artykuł

Qualities of an officer of the Polish Army in the context of Officers’ School graduates of Gen. T.   Kościuszko Land Forces Military Academy

AbstractPobierz artykuł

Noty o redaktorach

Pobierz artykuł

Noty o autorach

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy