eBooki, Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. Reformationsprozesse in Deutschland und in der Europäischen Union, ss.378

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wstęp

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prezydencja Niemiec a reforma ustrojowa Unii Europejskiej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Potrzeba reform Unii Europejskiej – scenariusz niemiecki czy europejski?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Trzy wymiary niemieckiej polityki zagranicznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Demokracja europejska ponad wewnętrznymi i zewnętrznymi ograniczeniami

Pobierz artykułPobierz artykuł

Model ustroju gospodarczego a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki UE

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nowy nadreński kapitalizm? Przemiany instytucjonalne w systemie gospodarczym RFN

Pobierz artykuł

Gospodarka europejska: innowacyjna i konkurencyjna czy socjalna?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wsparcie rozwoju innowacyjności jednostek naukowo-badawczych w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ograniczanie i handel emisjami dwutlenku węgla – regulacje europejskie a problemy polskich przedsiębiorstw

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rola regionów w Unii Europejskiej

Pobierz artykuł

Europejska integracja ekonomiczna i jej wpływ na wyrównywanie poziomu rozwoju gospodarczego. Szansa dla Polski

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nierówność dochodów w zintegrowanej Europie

Pobierz artykułPobierz artykuł

Finansowanie niemieckiego systemu ochrony zdrowia

Pobierz artykułPobierz artykuł

Vorwort

Pobierz artykułPobierz artykuł

Die deutsche Ratspräsidentschaft und die gesellschaftspolitische Reform der Europäischen Union

Pobierz artykułPobierz artykuł

eformbedarf der Europäischen Union – deutsches oder gesamteuropäisches Szenario?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Drei Dimensionen der deutschen Außenpolitik

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europäische Demokratie über innere und äußere Grenzen

Pobierz artykułPobierz artykuł

Modell der Wirtschaftsordnung versus Innovativität und Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft

Pobierz artykułPobierz artykuł

Ein neuer rheinischer Kapitalismus? Institutioneller Wandel im Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland

Pobierz artykuł

Europäische Wirtschaft: innovativ und wettbewerbsfähig oder sozial?

Pobierz artykułPobierz artykuł

Die Unterstützung der Entwicklung von Innovativität bei wissenschaftlich-forscherischen Institutionen in Polen

Pobierz artykułPobierz artykuł

Die Beschränkung von und der Handel mit Kohlendioxid-Emissionen. Die europäischen Regelungen und die damit verbundenen Probleme polnischer Unternehmer

Pobierz artykułPobierz artykuł

Die Rolle der Regionen in der Europäischen Union

Pobierz artykuł

Die Europäische Wirtschaftsintegration und ihr Einfl uss auf den Ausgleich des Niveaus der Wirtschaftsentwicklung. Chance für Polen

Pobierz artykułPobierz artykuł

Einkommensungleichheit im geeinten Europa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Die Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy