eBooki, Europejska przestrzeń sądowa. L’espace judiciarie européen, ss.397

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podziękowania

Pobierz artykuł

Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej

Pobierz artykuł

Europejska przestrzeń sądowa – dlaczego Brytyjczycy się wahają?

Pobierz artykuł

Wykładnia prawa wspólnotowego – funkcja orzecznicza w kontekście pluralizmu konstytucyjnego

Pobierz artykuł

Powstanie europejskiej przestrzeni karnej – stan na dziś i nadzieje na jutro

Pobierz artykułPobierz artykuł

Tworzenie europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach karnych – dotychczasowe osiągnięcia i problemy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wzajemne uznanie orzeczeń w sprawach karnych – bilans

Pobierz artykuł

Orzecznictwo Pierwszej Izby Cywilnej dotyczące rozporządzeń w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za dzieci obojga małżonków (Bruksela II i Bruksela II bis)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie sądowo-administracyjne w świetle standardów europejskich

Pobierz artykułPobierz artykuł

Europejskie standardy postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zgodność z zasadą ochrony praw człowieka jako warunek pierwszeństwa aktów unijnych w III filarze

Pobierz artykułPobierz artykuł

Reforma europejskiej przestrzeni sądowej przewidziana w Traktacie z Lizbony

Pobierz artykuł

Karta praw podstawowych w europejskiej przestrzeni sądowej – wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Rôle des juridictions constitutionnelles dans la création de l’espace juridique européen intégré

Pobierz artykuł

L’espace judiciaire européen – pourquoi les Britanniques hésitent ?

Pobierz artykuł

L’interprétation du droit communautaire – la fonction juridictionnelle dans le contexte du pluralisme constitutionnel

Pobierz artykuł

La création de l’espace pénal européen – les réalisations d’aujourd’hui et les espoirs de demain

Pobierz artykułPobierz artykuł

La création de l’espace européen judiciaire en matière pénale – les accomplissements réalisés et les problèmes rencontrés

Pobierz artykułPobierz artykuł

Reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale – un bilan

Pobierz artykuł

La jurisprudence de la première chambre civile sur les règlements relatifs à la compétence et à la reconnaissance des jugements en matière matrimoniale et responsabilité parentale (Bruxelles II et Bruxelles II bis)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Procédure judiciaire et administrative à la lumière des standards européens

Pobierz artykułPobierz artykuł

Les normes procédurales européennes dans les affaires de détermination du statut de réfugié

Pobierz artykułPobierz artykuł

La conformité au principe de protection des droits de l’homme comme condition de la primauté des actes européens dans le troisième pilier

Pobierz artykułPobierz artykuł

La réforme de l’espace judiciaire européen prévue dans le Traité de Lisbonne

Pobierz artykuł

La Charte des droits fondamentaux dans l’espace judiciaire européen – questions institutionnelles et juridiques choisies

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy